Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att besluten från kommunfullmäktige verkställs på bästa sätt, och därmed ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för delar av fritid- och kulturfrågorna, såsom biblioteket och kommunens fritidsanläggningar. I Knivsta är kommunstyrelsen också arbetslöshetsnämnd samt anställnings- och pensionsmyndighet för all personal i kommunen.

Öppna möten

Kommunstyrelsen har möten inplanerade varje månad under året utom juli. Mötena är på måndagar kl 13.00 om inte annat anges. De är förlagda till Knivsta kommunhus och öppna för allmänheten. Handlingar och protokoll finns att läsa vid Kontaktcenter i kommunhuset samt på denna webbplats.

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor och personalkontor vilka utgör styrelsens förvaltning.

Kontaktinformation

Peter Evansson

Peter Evansson (S)
Ordförande

Boo Östberg

Boo Östberg (C)
1:e vice ordförande

Lennart Lundberg

Lennart Lundberg (KNU)
2:e vice ordförande

  • Senast uppdaterad 17 jan 2019