Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har också uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet samt de kommunala bolagen.

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för vissa särskilda områden, till exempel kultur- och fritidsfrågorna, serveringstillstånd enligt alkohollagen och kommunens arbete med folkhälsa.

Kommunstyrelsen är anställnings- och pensionsmyndighet för all personal i kommunen.

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Öppna möten

Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsens sammanträden är öppna för alla att lyssna på. Undantaget är när kommunstyrelsen behandlar ärenden som innehåller sekretess eller som innebär myndighetsutövning. I så fall är sammanträdet slutet när kommunstyrelsen behandlar de punkterna. Det står på kallelsen till sammanträdet om sammanträdet kommer att vara slutet, helt eller delvis.

Kommunstyrelsen har normalt möten inplanerade varje månad under året utom juli och november. Mötena är på måndagar kl 13.00 om inte annat anges och äger rum i Knivsta kommunhus.

Handlingar och protokoll finns att läsa på kommunens hemsida. 

 

Kontaktinformation

Peter Evansson

Peter Evansson (S)
Ordförande

Boo Östberg

Boo Östberg (C)
1:e vice ordförande

Lennart Lundberg

Lennart Lundberg (KNU)
2:e vice ordförande

  • Senast uppdaterad 9 aug 2019