Till undermeny Karta Kontakt

Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns åtta nämnder vars ledamöter och ersättare tillsätts av kommunfullmäktige.

  • Bygg- och miljönämnd, tillika trafiknämnd
  • Lönenämnd, gemensam med Tierp och Älvkarleby kommuner
  • Samhällsutvecklingsnämnd
  • Samverkansnämnd för IT-frågor, gemensam med Heby kommun
  • Socialnämnd, tillika arbetsmarknadsnämnd
  • Utbildningsnämnd
  • Valnämnd
  • Överförmyndarnämnd, gemensam med övriga kommuner i länet
  • Senast uppdaterad 31 jul 2017