Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämnd (BMN)

Bygg- och miljönämnden anvarar för arbetet med bygglov och andra byggtillstånd samt kart-, mät- och GIS-verksamhet. I Knivsta beslutar nämnden även i frågor som rör miljö- och hälsoskydd. Det kan gälla tillstånd för avloppsanläggningar, tillsyn av livsmedelshantering och offentliga lokaler.

Handlingar och protokoll finns att läsa vid Kontaktcenter i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Bygg- och miljönämndens ledamöter  och ersättare utses av kommunfullmäktige. Under bygg- och miljönämnden finns Bygg- och miljökontoret som är nämndens förvaltning.

Kontaktinformation:

Boo Östberg (C)

Boo Östberg (C)
Ordförande
mob: 0708-38 83 70

Thor Ovrelid

Thor Övrelid (M)
1:e vice ordförande
mob: 0704-916767

Björn Enskär (S)

Björn Enskär (S)
2:e vice ordförande
tel: 018-34 20 00

Bild saknas

Gunnar Gidlund (KD)
Ledamot

Kenneth Gunnar (KN.NU)

Kenneth Gunnar (KN.NU)
Ledamot
mob: 0730-40 46 73

Bild saknas

Ann-Charlotte Fransson (M)
Ersättare

Bild saknas

Ann Jonsson (C)
Ersättare
mob: 070-774 11 25

Rolf Samuelsson

Rolf Samuelsson (MP)
Ersättare
tel: 0706-28 07 19

  • Senast uppdaterad 15 feb 2018