Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämnd (UN)

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar också för vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna, samt svenska för invandrare (SFI). Vidare ansvarar nämnden för fritidshem, pedagogisk omsorg, ungdomsverksamhet och kulturskola. 

Till nämndens övriga uppgifter hör att avge yttranden i ärenden rörande namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser, i de ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.

Öppna möten

Utbildningsnämnden sammanträder tio gånger per år. Mötena som är förlagda till Knivsta kommunhus är öppna för allmänheten. Handlingar och protokoll finns att läsa vid Kontaktcenter i kommunhuset samt på denna webbplats.

Nämndens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Under utbildningsnämnden finns Utbildningskontoret som utgör nämndens förvaltning, tillsammans med delar av Fritid- och kulturkontoret. 

Kontaktinformation:


Björk

Björn-Owe Björk (KD)
Ordförande
mob: 0702-25 44 95

Bengt-Ivar Fransson (M)

Bengt-Ivar Fransson (M)
1:e vice ordförande
tel: 0703-011116

Anneli Löfling (KN.NU)

Anneli Löfling (KN.NU)
2:e vice ordförande
mob: 0706-29 00 39

Sten Arnekrans (M)

Sten Arnekrans (M)
Ledamot
mob: 0708-66 94 23

Johan Eskhult (C)

Johan Eskhult (C)
Ledamot
mob: 0705-388078

Claer Litsner (S)

Claes Litsner (S)
Ledamot
tel: 0705-844976

Maria Fornemo (V)

Maria Fornemo (V)
Ledamot
tel: 0709-301858

Jonatan Spjuth (M)

Jonatan Spjuth (M)
Ersättare

Bild saknas

Elin Hemmingsson (KD)
Ersättare

Mikaela Gönczi (MP)

Mikaela Gönczi (MP)
Ersättare
mob: 0703-314434

  • Senast uppdaterad 15 feb 2018