Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor (RFH) är ett rådgivande organ. Rådets uppgift är att bereda personer med funktionsnedsättningr  i Knivsta kommun inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionsnedsattas levnadsförhållanden. Representanterna från handikappföreningarna Funktionsrätt Knivsta (tidigare HSO) i rådet fungerar som experthjälp i frågor om tillgänglighet och full delaktighet. 

Representanter för rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör frågor om funktionsnedsättningar  inom respektive nämnds ansvarsområde. Bland annat har man lagt ned ett stort arbete på att tillsammans med en politisk styrgrupp utarbeta kommunens policy för full delaktighet. Den antogs våren 2013. 

Representanterna från Funktionsrätt Knivsta (tidigare HSO) i rådet arvoderas från och med år 2010 enligt samma regler som de förtroendevalda i kommunen. 

Kommunstyrelsen får fortlöpande information om rådets arbete.  

Kontakt:

Anita Karlsson
sekreterare
018-347000 vx
Kommunledningskontoret
Knivsta kommun

Ledamöter i Rådet för funktionshindersfrågor - RFH

  • Klas Bergström (M), ordförande
  • Peter Evansson (S), vice ordförande 

Funktionsrätt Knivsta representeras av:    

  • Barbro Gregorson, ordförande Funktionsrätt Knivsta
  • Leif Wall
  • Eva Arvidsson
  • Senast uppdaterad 27 jun 2018