Till undermeny Karta Kontakt

2014, politiska möten

Här finner du mötesdatum 2014 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska organ i Knivsta kommun.

Publicering av möteshandlingar och protokoll

Möteshandlingar till Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritid- och kulturnämnden publiceras några dagar innan sammanträdet. Protokoll publiceras efter att det blivit justerat.

Handlingar och protokoll från tidigare års sammanträden finns under länken Arkiv, politiska möten.

Organjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
KF 1320242218  25232015
KS20242428 2 11, 252220171
BMN221818222716 1930282518
FKN 2626 214  10221917
SN21, 12525292017 26233, 211816
UN15141223 4 1310953
VN23 61083 21 1  
RFH 18 22    16 11 
KPR 18 22    16 11 

Förklaring av förkortningar

KF
Kommunfullmäktige
KS
Kommunstyrelsen
BMN
Bygg- och miljönämnd
FKN
Fritid- och kulturnämnd
SN
Socialnämnd
UN
Utbildningsnämnd
VN
Valnämnd
RFH
Rådet för funktionshindersfrågor tidigare handikapprådet
KPR
Kommunens pensionärsråd

  • Senast uppdaterad 8 jan 2015