Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 26 oktober 2016, kl 19:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Information om gymnasiereformen och ev gymnasieskola i Knivsta
b) Kommunalråden informerar
c) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

6. Interpellationer

Interpellation från Annelie Löfling (KN.NU) till utbildningsnämndens ordförande om åtgärder för elevers resultat
KS-2016/659

Interpellation från Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU) till Klas Bergström (M) om planprogram för Nydal
KS-2016/663

Beslutsärenden

7. Svar på motion från Björn-Owe Björk, Per Lindström samt Anna-Karin Lieber (KD) om synliggörande av skatt för kommunens anställda

KS-2015/607

Beslut från kommunstyrelsen, § 176, 2016-09-19
Tjänsteskrivelse 2016-07-19
Motionen, inlämnad på kommunfullmäktige 2015-10-20

8. Redovisning av partistöd 2015

KS-2016/466

Beslut från kommunstyrelsen, § 177, 2016-09-19
Tjänsteskrivelse 2016-07-26
Redovisningar från de politiska partierna

9. Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län

KS-2016/551

Beslut från kommunstyrelsen, § 178, 2016-09-19
Tjänsteskrivelse 2016-09-12
Skrivelse 2016-08-01
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län
Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
Förslag till avtal om samverkan om gemensam överförmyndarförvaltning
Förslag till beslutspunkter

10. Valärenden

11. Anmälan av medborgarförslag

12. Anmälan av motioner

13. Anmälan av interpellationer


  • Senast uppdaterad 14 nov 2016