Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 12 december 2016, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll


Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden
• Information om Vinnova-projekt
• Information VA-planen
• Aktuella markanvisningar
• Resultatuppföljning
• Allmän information

Ärende som bereds till kommunstyrelsen

5. Höjning av parkeringsavgifter
SUN-2016/749

Tjänsteskrivelse 2016-11-28
Beslut från arbetsutskottet 2016-11-28, § 132


Samhällsutvecklingsnämndens beslutsärenden

6. Internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamhet 2017
SUN-2016/789

Tjänsteskrivelse 2016-11-30
Internkontrollplan för kvalitet 2017
Information från arbetsutskottet 2016-11-28, § 126


7. Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2017
SUN-2016/11

Tjänsteskrivelse 2016-11-25
Verksamhetsplan 2017
Beslut från arbetsutskottet 2016-11-28, § 131


8. Medborgarförslag 2016:10 om snöröjning av trottoarer och gångbanor som passerar privata fastigheter
SUN-2016/398

Beslut från arbetsutskottet 2016-11-28, § 133
Tjänsteskrivelse 2016-11-17
Medborgarförslag 2016:10


Stående informationsärende

9. Anmälningsärenden och delegationsbeslut  • Senast uppdaterad 20 dec 2016