Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: tisdag 24 oktober 2017, kl 19:15
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar

b) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

KS-2017/81

Eventuell ajournering för allmänhetens frågestund

Beslutsärenden


6. Svar på motion 2017:03 från Anders Grönwall (S) – Utred en trähuspolicy

KS-2017/196

Beslut från kommunstyrelsen, § 165, 2017-09-18
Tjänsteskrivelse 2017-08-21
Motion 2017-03-05

7. Svar på motion 2017:05 från S, KNU, MP, V - Ansök om Fairtrade City-diplomering

KS-2017/330

Beslut från kommunstyrelsen, § 166, 2017-09-18
Tjänsteskrivelse 2017-08-21
Motion 2017-04-26

8. Förlängt förordnande av vigselförrättare

KS-2017/156

Beslut från kommunstyrelsen, § 167, 2017-09-18
Tjänsteskrivelse 2017-08-28

9. Valärenden

Valberedningens förslag delas ut på sammanträdet.

10. Anmälan av medborgarförslag

11. Anmälan av motioner

12. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018