Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor 2018

 • Tid: onsdag 28 februari 2018, kl 10:00
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Registrator , tel
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: Protokoll

Gemensam information tillsammans med KPR

 1. Avlösarfrågan.
  Återrapportering av Mats Elgström Ståhl.
  Mats Elgström Ståhl 

 2. Finns det någon fortlöpande översyn av tillgängligheten på kommunens äldreboende?
  Mats Elgström Ståhl 

 3. Lyckträffen

  Dörren trög och svår att få upp för många äldre. Trångt då flera besökare har hittat dit. Problem med ventilationen, brandsäkerhet, utrymning och rullatorer får parkeras ute på torget. 
  Mats Elgström Ståhl

   

 4. Färdtjänstreglerna

  Till exempel vilka regler gäller för resor över kommungränsen och länsgränsen?
  Mats Elgström Ståhl

   

 5. Värdighetsgarantin

  Hur efterlevs den när 19 personer från hemtjänsten passerar under en tvåveckorsperiod hos vårdtagaren?
  Mats Elgström Ståhl

 6. Förslag gällande riktlinjer för brukarmedverkan
  Information av verksamhetschef Ulrika Brugård.

   

 7. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)
  Information av verksamhetschef Ulrika Brugård

 8. Protokollrutiner

  Sekreteraren

 9. Väghållningen

  I dag händer det att snösträngar ligger kvar på övergångsställen, svårt tycker rullstolsgruppen. Vägen vid ån till vårdcentralen snöröjs inte.
  Tyvärr är gatuenheten förhindrade att delta den här gången. 


   Rådet för funktionshindersfrågor

  Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte och uppföljning av tidigare behandlade frågor  

   

  Tidigare bordlagd fråga gällande krishantering. Vad gäller för målgruppen personer med funktionsnedsättning?
  Charlotta Brandin är på en utbildning och har inte möjlighet att närvara.

 

     Övriga frågor
    
     Aktuellt i Knivsta kommun
       

     Ekonomi

 • Senast uppdaterad 13 nov 2018