Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor 2018

  • Tid: onsdag 23 maj 2018, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING

Gemensam information tillsammans med KPR


1 Risk- och sårbarhetsanalys – tidigare bordlagd fråga gällande krishantering
David Sandman Kruus

2 Avlösarfrågan – fortlöpande översyn av tillgängligheten
Återrapportering av Mats Elgström Ståhl. Frågan var uppe på förra mötet med KPR.
Mats skulle kolla vissa saker och återkomma.
Mats Elgström Ståhl

3 Lyckträffen - vad händer gällande uteplats?
Mats Elgström Ståhl

4 Tillgängligheten på kommunens äldreboenden - finns det någon fortlöpande översyn?
Återrapportering efter att frågan varit uppe på förra mötet med RFH. Mats skulle kolla vissa saker och återkomma.
Mats Elgström Ståhl

5 Väghållningen - snö/trasig asfalt på bl.a. övergångsställen
Mats Elgström Ståhl

6 Rehabiliteringslokalen - vad används den till?
Går den att hyra för organisationer eller privat?
Mats Elgström Ståhl

7 Namnbyte från Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO Knivsta till Funktionsrätt Knivsta
Barbro Gregorson

8 Samtycke till att publicera namn på webben
Lisbeth Rye-Danjelsen


Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte och uppföljning av tidigare behandlade frågor

Inkomna frågor från HSO

1 Personalbrist på daglig verksamhet

Det verkar saknas personal på daglig verksamhet för att fullfölja alla planerade aktiviteter - t ex har fem av sex besök till bassäng vid rehabiliteringen i Uppsala ställts in på grund av personalbrist. Vad händer?
Mats Elgström Ståhl

2 Övriga frågor

3 Aktuellt i Knivsta kommun
Mats Elgström Ståhl

4 Ekonomi
Mats Elgström Ståhl

  • Senast uppdaterad 13 nov 2018