Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor 2018

  • Tid: onsdag 19 september 2018, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommun
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

Gemensam information tillsammans med KPR

1. Information om närvårdsstrategi

Ida Gråhed

2. Vad händer i centrala Knivsta kring byggnationerna?
T.ex. vid gamla brandstationen, Virkesladan, gamla ICA och korvkiosken
Emma Lundberg

3. Särstabadet
Högt tryck under sommaren, upplevs som dåligt skött, städning? Det finns inga omklädningsmöjligheter.
Josefin Edling

4. Rehabiliteringslokalen – vad används den till?
Återrapportering efter att frågan varit uppe på förra mötet. Mats skulle återkomma gällande om lokalen borde få hyras även av organisationer och privatpersoner.
Mats Elgström Ståhl

5. Socialnämndens besparingar
Hur drabbar socialnämndens besparingar olika funktionshinderområden?
Mats Elgström Ståhl

Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte och uppföljning av tidigare behandlade frågor

Inkomna frågor från HSO

1. Trygg Hemgång

Personer som skrivs ut från sjukhus, men är för sjuka för att kunna klara sig själva och för friska för att bo på t.ex. korttidsboende, kan numera få s.k. Trygg Hemgång, under hemtjänstens ansvarsområde. Hur tänker kommunen klara Trygg Hemgång utan kompetent sjukvårdspersonal?
Mats Elgström Ståhl

2. LSS-boenden - kontorsrum
En av lägenheterna på Lyckåsens LSS-boende används som kontor samtidigt som personer med behov av LSS-boende står på kö för lägenhet. Detta kan även medföra problem med sekretessen då "obehöriga" lättare kan läsa handlingar och liknande. Frågan måste snarast lösas.
Mats Elgström Ståhl

3. Inrättande av en tjänst som syn- och hörselinstruktör
Uppgifterna för en instruktör spänner över ett brett fält såsom att ge kunskaper till den enskilda personen, träning i att använda hjälpmedel och information om ny teknik. Instruktören kan också informera och ge råd till anhöriga och olika personal-kategorier.
Mats Elgström Ståhl

4 Övriga frågor

5 Aktuellt i Knivsta kommun

6 Ekonomi

  • Senast uppdaterad 13 nov 2018