Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 20 augusti 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om frågor från OBS Knivsta

5. Anmälan av delegationsbeslut


6. Gemensam IT-nämnd för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner

KS-2018/444

Beslut från arbetsutskottet, § 116, 2018-08-06
Tjänsteskrivelse 2018-07-06
Förslag på samverkansavtal
Förslag på ekonomistyrning
Förslag på reglemente


7. Svar på motion 2017:11 – Kartlägg omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Knivsta kommun


KS-2017/814

Beslut från arbetsutskottet, § 117, 2018-08-06
Beslut från socialnämnden, § 129 2018-04-26
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-17
Motionen

8. Godkännande av reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet NorrvattenKS-2018/376


Beslut från arbetsutskottet, § 118, 2018-08-06
Hemställan 2018-06-01
Fullmäktigeprotokoll 2018-05-05
Beslutsunderlag, inklusive förslag på förbundsordning, 2018-05-03

9. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2019

KS-2018/481

Beslut från arbetsutskottet, § 119, 2018-08-06
Tjänsteskrivelse 2018-07-24

10. Arbetsordning för kommunfullmäktige

KS-2018/486

Beslut från arbetsutskottet, § 124, 2018-08-06

11. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna

KS-2018/487

Beslut från arbetsutskottet, § 125, 2018-08-06

12. Försäljning av del av fastigheten Ängby 1:1 till TB-GRUPPEN Bostad AB

KS-2018/426

Beslut från arbetsutskottet, § 120, 2018-08-06
Tjänsteskrivelse 2018-06-28
Köpeavtal del A
Köpeavtal del B
Köpeavtal del C
Köpeavtal del D
Köpeavtal del E

13. Markanvisning inom del av fastigheten Gredelby 1:3 till Lidl KB

KS-2018/415

Beslut från arbetsutskottet, § 121, 2018-08-06
Tjänsteskrivelse 2018-06-25
Förslag på avtal

14. Uppsägning av arrende på fastigheten Särsta 3:381

KS-2018/397

Beslut från arbetsutskottet, § 122, 2018-08-06
Tjänsteskrivelse 2018-06-12
Förslag på uppsägning av avtal
Förslag på fullmakt

15. Provisorisk grusplan Alsike

KS-2018/407

Beslut från arbetsutskottet, § 123, 2018-08-06
Tjänsteskrivelse 2018-07-10
  • Senast uppdaterad 3 sep 2018