Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 27 augusti 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

1. Upprop


2. Justering


3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden
Presentation av avfallsutredning
Information från Roslagsvatten
Information om Alsike Nord etapp 2
Information om Segerdal
Information om Ängby industriområde


5. Anmälan av delegationsbeslut
Protokoll från samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 2018-06-11
Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2018-05-01—2018-07-31
Lista delegationsbeslut SUN 2018-05-14—2018-08-17
Delegationsbeslut avropsanmälan, Vägmärken 2015, 2018-07-06
Förteckning övriga delegationsbeslut 2018-08-20
(Eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.)


6. Ansökan om bidrag från Boverket för ”Grönare Städer”
SUN-2018/382

Handlingen innehåller:

Tjänsteskrivelse 2018-07-16

7. Bildande av naturreservat Gredelby hagar och Trunsta träsk
SUN-2018/177

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet 2018-06-11, § 60

Tjänsteskrivelse 2018-05-28

Reservatsföreskrifter med bilagor 2018-05-308. Omfördelning av investeringsmedel
SUN-2018/309

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2018-06-11, § 61

Tjänsteskrivelse 2018-05-309. Införande av taxa för fällning av bostadsnära kommunala träd
SUN-2018/299

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet 2018-06-11, § 62
Tjänsteskrivelse 2018-05-30
Antagen strategi beslutad i KF 2014-06-0810. Svar på medborgarförslag 2017:08 Bygg en båtramp i Mälaren
SUN-2018/310

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet 2018-06-11, § 63
Tjänsteskrivelse 2018-05-28
Beslut KF § 149/2017
Medborgarförslag 2017-11-0311. Svar på medborgarförslag 2017:07 Återställ Högåsen till lek och rekreationsområde
SUN-2017/939

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 64
Tjänsteskrivelse 2018-05-28
Beslut KF § 37/2017
Motion 2017-10-1912. Svar på motion 2017:02 Inrätta ett naturvårdsråd
SUN-2018/311

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 65
Tjänsteskrivelse 2018-05-28
Beslut KF § 37/2017
Motion 2017-03-0213. Svar på medSUN-2017/853borgarförslag 2017:04 om Gångväg från busstationen Örsandsvägen
SUN-2017/853

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 66
Tjänsteskrivelse 2018-01-29
Beslut KF § 136/2017
Medborgarförslag 2017-07-0814. Svar på motion 2017:01 Bygg en hängande gångbro över Valloxen
SUN-2018/282

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 67
Tjänsteskrivelse 2018-03-15
Beslut KF § 37/2017
Motion 2017-03-0215. Svar på motion 2016:11 om moderna cykelbanor
SUN-2016/60

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 68
Tjänsteskrivelse 2018-05-09
Beslut KF § 154/2017
Motion 2016-09-2216. Svar på ledamotsinitiativ om översyn av upphandlingar till nämnd
SUN-2018/156

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 69
Tjänsteskrivelse 2018-07-04
Ledamotsinitiativ 2018-03-0917. Svar på ledamotsinitiativ om hållbar samhällsutveckling

SUN-2018/322

Handlingen innehåller:

Tjänsteskrivelse 2018-05-21
Ledamotsinitiativ18. Svar på ledamotsinitiativ om parkeringssituationen I Alsike
SUN-2018/157

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 71
Tjänsteskrivelse 2018-05-21
Ledamotsinitiativ19. Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, VO för vatten, spillvatten och dagvatten i Alsike nord
SUN-2018/289

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 72
Tjänsteskrivelse 2018-05-16 med bilagor


20. Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, VO för vatten, spillvatten och dagvatten, inom detaljplaneområde Sågen
SUN-2018/288

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-06-11, § 73
Tjänsteskrivelse 2018-05-24 med bilagor21. Ekonomisk uppföljning per juli för samhällsutvecklingsnämnden 2018
SUN-2018/8

Handlingar kommer senare  • Senast uppdaterad 4 sep 2018