Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 23 januari 2018, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1 Upprop

2 Justering 

3 Godkännande av dagordning

4 Grad av självfinansiering och kontroll av taxor inom bygg- och miljönämndens verksamheter (internkontroll)
BMN-2018/18

5 Information om aktivitetsplan för kart- och GIS-enheten 2018

6 Information/utbildning om miljöenhetens årliga tillsyn av hälsoskyddsobjekt

7 Information om biologisk rening av avlopp

8 Nor 25:1, strandskyddsdispens i efterhand för brygga och trädäck 
2017-857 MI

9 Åtgärdsföreläggande
BMK 2017-584

10 Sanktionsavgift
BMK 2017-661

11 Halmby 1:20, förhandsbesked för ett enbostadshus 
BMK 2017-558

12 Lockstaholm 2:28, bygglov för ett enbostadshus
BMK 2017-567

13 Arvode som adjungerad till bygg- och miljönämndens arbetsutskott den 6 februari
BMN-2018/30

14 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden 

15 Anmälan av delegationsbeslut
 
  • Senast uppdaterad 6 feb 2018