Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 20 februari 2018, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden 2017

BMN-2018/7

Underlag: Tjänsteskrivelse 2018-02-12 samt ekonomisk rapport 

5. Information/diskussion om kommunstyrelsens inriktningsbeslut för mål och ekonomiska ramar 2019-2021 för den fortsatta budgetdialogen

Miljö

6. Information om hälsoskyddsklagomål och andra händelsestyrda ärenden


Bygglov


7. Rättelseföreläggande samt sanktionsavgift

BMK 2017-672

8. Åtgärdsföreläggande

BMK 2017-545

9. Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

BMK 2017-480

10. Gredelby 7:80, bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (201 lägenheter, 2 lokaler)

BMK 2017-599

11. Information om ändringar i Boverkets byggregler (BBR) för eldstäder

12. Information om svar på initiativärende från Kristdemokraterna (KD) gällande brandsäkerhet

BMN-2018/31

13. Information om utdelning av energipris 2017 i Knivsta kommun

14. Information om revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter 2018

BMN-2018/39


Övrigt

15. Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

16. Information om innovationer, förbättringar, effektiviseringar, digitaliseringar

17. Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 7 mar 2018