Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 24 april 2018, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (sekretessärende)
BMN-2018/77

5 Lokal trafikföreskrift om datumparkering i Alsike
BMN-2018/69

6 Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter 2018
BMN-2018/39

7 Ekonomisk uppföljning 2018
BMN-2018/12

8 Information om uppföljning av tillsynen inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelskontroll med målet att vid årets slut ha uppnått 80 – 80 – 100 % av tillsynsbehovet

9 Information om tillsyn av enskilda avlopp

10 Knivsta-Tarv 17:1 nedsättning av årlig avgift
2018-171 LI

11 Husby 2:3 nedsättning av årlig avgift för tillsyn
2017-839 HS

12 Särsta 54:1 nedsättning av årlig avgift
2018-269 MI

13 Östhamra 4:32 nedsättning av årlig avgift
2017-817 MI

14 Marma 2:4 och 6:1, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus
BMK 2017-683

15 Åfors 1:2, förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus
BMK 2017-129

16 Trunsta 3:57, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-150

17 Gredelby 24:1, bygglov för nybyggnad av tvätthall (ändrad placering på byggnaden)
BMK 2018-222

18 Information om uppdrag för strategiskt ledningsstöd 2018

19 Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering, digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
BMN-2018/70

20 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

21 Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 8 maj 2018