Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 23 oktober 2018, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Dagordning

1 Upprop

2 Justering 

3 Godkännande av dagordning

4 Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
BMN-2018/70

5 Information om uppföljning av beslut om dataskyddsriktlinjer GDPR
BMN-2018/92

6 Ekonomisk uppföljning, per september 2018
BMN-2018/4

7 Lagga 5:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-433

8 Information om uppföljning av ärendet om nyckelbiotop vid fotbollsplan

9 Information om tillsyn av livsmedel och vatten

10 Information om budgetprocessen inför mål och budget 2019

11 Information om digitala signaturer av handlingar

12 Sammanträdestider för bygg-och miljönämnden 2019
BMN-2018/10

13 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

14 Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 31 okt 2018