Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 13 december 2018, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)
1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
BMN-2018/70

5 Ekonomisk uppföljning per oktober 2018
BMN-2018/4

6 Information om handlingsplan för budget i balans
BMN 2018/184

7 Ängby 2:1, bygglov för nybyggnad av ett äldreboende
BMK 2018-495
Förslag till beslut: bevilja

8 Gredelby 24:1, bygglov för parkering
BMK 2018-493
Förslag till beslut: anstånd

9 Skålsta 6:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-419
Förslag till beslut: positivt

10 Vassunda-Tibble 5:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-417
Förslag till beslut: positivt

11 Gredelby 1:3, bygglov för nybyggnad av ett klubbhus
BMK 2018-405
Förslag till beslut: bevilja

12 Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden
BMN-2018/204

13 Särskild uppföljning av bygg- och miljönämndens förutsättningar för samordning av myndighetsbeslut
BMN-2018/205

14 Internkontrollplan för kvalitet för bygg- och miljönämndens verksamheter 2019
BMN-2018/11
  • Senast uppdaterad 10 dec 2018