Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 22 maj 2018, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
BMN-2018/70

5 Information om handboken Rätt fart i Knivsta
BMN-2018/112

6 Ekonomisk uppföljning 2018
BMN-2018/4

7 Dataskyddsriktlinjer för bygg- och miljönämnden
BMN-2018/92

8 Information om kommunens dataskyddsåtagande
BMN-2018/111

9 XXX, olaga bygge
BMK 2018-210

10 Ledingehem 33:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-178

11 Karinbol 3:2, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-221

12 Särsta 3:103, bygglov för om- och tillbyggnad av vattentorn till enbostadshus 

BMK 2018-203

13 Gredelby 29:1, tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelhall
BMK 2017-678

14 Hälleby 1:2, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus
BMK 2017-638

15 Norrby 4:10, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus  
BMK 2017-482

16 Vassunda-Örby 2:13, strandskyddsdispens, fasadändring och bryggor
2018-161 MI

17 Yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande XXX
BMN-2018/103
Ärendet skickas ut senare under veckan.

18 Information om tillsyn av enskilda avlopp

19 Information om uppföljning av föreläggande om krav på avloppslösningar för återföring till åkermark

20 Information om servicemätningar - Nöjd Kund Index (NKI) och en kommunrapport

21 Information om principer för hur nämndens protokoll ska skrivas gällande yrkanden/motiv till yrkanden

22 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

23 Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 19 jun 2018