Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 22 januari 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3.  Godkännande av dagordning

4. Information om bygg- och miljönämndens verksamheter

5. Handlingsplan för budget i balans
BMN-2018/184

6. Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2019
BMN-2019/8

7. Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel
BMN-2019/10


Bygglov

Beslutsärenden

8. Långhundra allmänning 4:4, tillsyn olaga bygge. Yttrande till MMD.
BMK 2018-210

9. Brunnby 3:1
BMK 2018-467
Förslag till beslut: föreläggande

10. Brunnby 3:1
BMK 2018-524
Förslag till beslut: föreläggande

11. Brunnby 5:1
BMK 2018-462
Förslag till beslut: föreläggande

12. Brunnby 5:1
BMK 2018-525
Förslag till beslut: föreläggande

13. Brunnby 7:1
BMK 2018-465
Förslag till beslut: föreläggande

14. Brunnby 7:1
BMK 2018-528
Förslag till beslut: föreläggande

15. Brunnby 11:1
BMK 2018-463
Förslag till beslut: föreläggande

16. Brunnby 11:1
BMK 2018-526
Förslag till beslut: föreläggande

17. Ledingehem 12:1
BMK 2018-468
Förslag till beslut: föreläggande

18. Ledingehem 12:1

BMK 2018-529
Förslag till beslut: föreläggande

19. Ledingenäs 1:34
BMK 2018-469
Förslag till beslut: föreläggande

20. Ledingenäs 1:34
BMK 2018-530
Förslag till beslut: föreläggande

21. Långhundra Allmänning 4:1
BMK 2018-464
Förslag till beslut: föreläggande

22. Långhundra Allmänning 4:1
BMK 2018-527
Förslag till beslut: föreläggande

23. Gredelby 1:144, bygglov för nybyggnad av verksamhet
BMK 2018-564
Förslag till beslut: bevilja

24. Bergtorp 1:18, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-546
Förslag till beslut: bevilja

25. Olunda 4:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-588
Förslag till beslut: bevilja

26. Ledingehem 33:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-330
Förslag till beslut: inget yttrande

27. Information om tillsynsplan PBL 2019

Övrigt

28. Revidering tid för bygg- och miljönämndens sammanträden 2019

Anmälningsärenden

29. Anmälan av delegationsbeslut


  • Senast uppdaterad 26 feb 2019