Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 19 februari 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

                                                                                

 Dagordning

 1.       Upprop

 2        Justering

 3.       Godkännande av dagordning

 4.      Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering, digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
         BMN-2018/70

 5.      Information om bygglovsenheten och dess verksamhet

 6.      Information om gatuenheten och uppdraget som trafiknämnd

  

Bygglov

 Beslutsärenden

 7.      Brunnby 5:1
         BMK 2018-462

         Förslag till beslut: föreläggande

 8.      Brunnby 5:1   
          BMK 2018-525

         Förslag till beslut: föreläggande

 9.     Brunnby 7:1
         BMK 2018-465

         Förslag till beslut: föreläggande

 10.    Brunnby 7:1
         BMK 2018-528

         Förslag till beslut: föreläggande

 11.    Brunnby 11:1
         BMK 2018-463

         Förslag till beslut: föreläggande

 12.   Brunnby 11:1
         BMK 2018-526

         Förslag till beslut: föreläggande

 13.    Ledingehem 12:1
         BMK 2018-468

         Förslag till beslut: föreläggande

 14.    Ledingehem 12:1
         BMK 2018-529

         Förslag till beslut: föreläggande

 15.    Ledingenäs 1:34
         BMK 2018-469

         Förslag till beslut: föreläggande

 16.    Ledingenäs 1:34
         BMK 2018-530

         Förslag till beslut: föreläggande

 17.    Långhundra Allmänning 4:1
         BMK 2018-464

         Förslag till beslut: föreläggande

 18.    Långhundra Allmänning 4:1
         BMK 2018-527

         Förslag till beslut: föreläggande

 19.    Gredelby 4:127
         BMK 2018-610

         Förslag till beslut: sanktionsavgift                                         

20.    Vrå 1:150
         BMK 2018-576

         Förslag till beslut: bevilja

 Övrigt

 21.  Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd 2018
       BMN-2019/6     

22. Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för bygg- och miljönämndens verksamheter 2018
       BMN-2019/11

 Anmälningsärenden

 23.    Anmälan av delegationsbeslut

        

 

 

  • Senast uppdaterad 28 feb 2019