Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 19 mars 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

Bygglov

4. Ala S:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-611
Förslag till beslut: positivt

5. Rickebasta 7:9, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-484
Förslag till beslut: positivt

6. Vassunda-Örby 1:21, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2019-20
Förslag till beslut: positivt

7. Långhundra allmänning 4:4, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
BMK 2018-302
Förslag till beslut: avslå

8. Särsta 3:1, bygglov för nybyggnad av verksamhet (CIK)
BMK 2019-3
Förslag till beslut: bevilja

Miljö

9. Information om miljöenheten och dess verksamhet

Övrigt

10. Ekonomisk uppföljning per februari för bygg- och miljönämnden 2019
BMN-2019/4

11. Information om politikerutbildning, rutiner mm

12. Information om internkontrollplan för kvalitet 2019 för bygg- och miljönämndens verksamheter

13. Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
BMN-2018/70


Anmälningsärenden

14. Anmälan av delegationsbeslut
  • Senast uppdaterad 2 maj 2019