Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 23 april 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

                                                         

 

Dagordning

 

1.       Upprop

 

2.       Justering

 

3.       Godkännande av dagordning

 

Bygglov

 

Beslutsärenden

 

4.      Bålsta 3:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

         BMK 2018-568 

         Förslag till beslut: negativt

5.     Vrå 1:392, bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

         BMK 2019-059 

         Förslag till beslut: bevilja

 

6.      Lunda 3:2, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

         BMK 2019-045 

         Förslag till beslut: positivt

7.      Marma 4:1 sanktionsavgift tillsyn av olovlig ändrad användning av verksamhet

         BMK 2019-38

8.       Haknäs 1:13, tillsyn av olovlig markuppfyllnad

          BMK 2018-499

 

Information

        

9.      Frågor på webbutbildning – Boverket

 

10.    Information om CIK

 

11.   Information om förelägganden skyltning                                                    

 

Miljö

 

Beslutsärenden

 

12.    Ledingehem 14:2, standskyddsdispens            
MI.2018.665

 

13.    Ekhamn 1:46 och Ekhamn 1:49, strandskyddsdispens           
MI.2018.666

 

Information

 

14.    Lägesrapport miljöenheten

 

15.  Information om tre fattade delegationsbeslut

 

 

Övrigt 

 

Beslutsärenden

 

16. Ekonomisk uppföljning per mars 2019 för bygg- och miljönämnden

 

17. Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2020-2023 – svar till kommunstyrelsen

BMN-2019/54

 

 Information

 

18.    Information om Kart- och GIS-enhetens verksamhet

 

19.    Information om 2018 års resultat NKI

 

20.    Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,

digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret

         BMN-2018/70

 

21.    Information om Kart- och GIS-enhetens verksamhet

 

  

Anmälningsärenden

 

22.    Anmälan av delegationsbeslut

 

 

Tilläggsärenden

 

  • Senast uppdaterad 6 maj 2019