Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 18 juni 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning                                                           

 

1.       Upprop

 

2.       Justering

 

3.       Godkännande av dagordning

 

 

Bygglov

 

Beslutsärenden

 

4.      Gredelby 1:128, Bygglov för nybyggnad av verksamhet

         BMK 2019-097

         Förslag till beslut: bevilja

 

5.      Långhundra Allmänning 4:1, Föreläggande LGS

         BMK 2019-464

         Förslag till beslut: Föreläggande

 

6.      Långhundra Allmänning 4:1, Föreläggande LGS

         BMK 2019-527

         Förslag till beslut: Föreläggande

  

7.      Karlsgård 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

         BMK 2019-085

         Förslag till beslut: negativt

 

8.      Olunda 3:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

         BMK 2019-071

         Förslag till beslut: negativt

 

9.      Lagga-Lundby 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

         BMK 2019-131

         Förslag till beslut: negativt

 

10.    Sommardelegation: förslag på ärenden att delegera under sommaren 2019

         BMN-2019/80

Förslag till beslut: ge delegation till bygg- och miljökontoret för nämnda ärenden under sommaren 2019

      

 

Information

         

11.     Information om tre delegationsbeslut som fattats av bygglovsenheten

 

12.    Information om webbkartan

 

 

Miljö

 

Information

 

13.    Frågor på webbutbildning för miljönämndspolitiker – SKL

 

 

 

14.     Information om tre delegationsbeslut som fattats av miljöenheten

 

  

Övrigt

 

Beslutsärenden

 

15.  Uppföljning av introduktion samt kunskap kring hot och våld i bygg- och miljönämndens verksamheter
BMN-2018/211

 

  

Information

 

16. Information om månadens innovation gällande förenlig, effektivisering, digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
BMN -2018/70

 

  

Anmälningsärenden

 

17.    Anmälan av delegationsbeslut

 

18.    Anmälan av delegatlista

 

 

  • Senast uppdaterad 1 jul 2019