Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

 • Tid: onsdag 28 februari 2018, kl 08:30
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Registrator , tel
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: (ej publicerat)

Öppnande, förslag till dagordning, ev. övriga frågor och förslag till justerare

 

Protokoll från föregående möte och uppföljning av tidigare behandlade frågor
       

Gemensamma frågor från pensionärsföreningarna

a/ Uppföljning av protokollet från den 29 november.

Bland annat Estrids gård,  Äldredagen och äldreboende vad blev beslutet i KF i december?
Klas Bergström


b/ Digitala utbudet och digitaliseringen av kommunen

Hur ser det digitala utbudet ut på äldreboendena?  
Klas Bergström

 

c/ Vad tycker kommunen är viktiga frågor för pensionärerna att ta upp i KPR?  

 

Avbrott för fikastund tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor

 

Information tillsammans med RFH.

 

 1. Avlösarfrågan.
  Återrapportering av Mats Elgström Ståhl.  

 2. Finns det någon fortlöpande översyn av tillgängligheten på kommunens äldreboende?
  Mats Elgström Ståhl

 3. Lyckträffen
  Dörren trög och svår att få upp för många äldre. Trångt då flera besökare har hittat dit. Problem med ventilationen, brandsäkerhet, utrymning och rullatorer får parkeras ute på torget. 
  Mats Elgström Ståhl

 4. Färdtjänstreglerna
  Till exempel vilka regler gäller för resor över kommungränsen och länsgränsen?
  Mats Elgström Ståhl

 5. Värdighetsgarantin
  Hur efterlevs den när 19 personer från hemtjänsten passerar under en tvåveckorsperiod hos vårdtagaren?
  Mats Elgström Ståhl

 6. Förslag gällande riktlinjer för brukarmedverkan
  Information av verksamhetschef Ulrika Brugård. 

 7. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)
  Information av verksamhetschef Ulrika Brugård

 8. Protokollrutiner
  Sekreteraren

 9. Väghållningen
  I dag händer det att snösträngar ligger kvar på övergångsställen, svårt tycker rullstolsgruppen. Vägen vid ån till vårdcentralen snöröjs inte.
  Tyvärr är gatuenheten förhindrade att delta den här gången

 • Senast uppdaterad 22 feb 2018