Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

  • Tid: onsdag 19 september 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Ekström, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Öppnande, förslag till dagordning, ev. övriga frågor och förslag till justerare

2. Protokoll från föregående möte och uppföljning av tidigare behandlade frågor


Gemensamma frågor från pensionärsföreningarna

3. Välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Sofia Claesson

4. Upphandling av Vilhelmsgård som ska vara klar 2019-06-30
KPR vill vara delaktiga i upphandlingsprocessen och en rapport önskas.
Mats Elgström Ståhl

5. Kommunens äldrevård är dyrare än genomsnittet
Vad beror det på?
Mats Elgström Ståhl

6. Varför finns inga hjärtstartare på äldreboendena?
Mats Elgström Ståhl

7. Sommarens temperaturer på äldreboendena
Har det förekommit vätskebrist hos de äldre? Har kommunen en beredskapsplan för höga temperaturer?
Mats Elgström Ståhl

8. Äldredagen den 9:e oktober
Rapport över hur långt planeringen har kommit

Avbrott för fikastund tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor (RFH)

Information tillsammans med RFH

1. Information om närvårdsstrategi

Ida Gråhed

2. Vad händer i centrala Knivsta kring byggnationerna?
T.ex. vid gamla brandstationen, Virkesladan, gamla ICA och korvkiosken
Emma Lundberg

3. Särstabadet
Högt tryck under sommaren, upplevs som dåligt skött, städning? Det finns inga omklädningsmöjligheter.
Josefin Edling

4. Rehabiliteringslokalen – vad används den till?
Återrapportering efter att frågan varit uppe på förra mötet. Mats skulle återkomma gällande om lokalen borde få hyras även av organisationer och privatpersoner.
Mats Elgström Ståhl

5. Socialnämndens besparingar
Hur drabbar socialnämndens besparingar olika funktionshinderområden?
Mats Elgström Ståhl

  • Senast uppdaterad 13 nov 2018