Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

  • Tid: onsdag 14 november 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Ekström, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

1. Öppnande, förslag till dagordning, ev. övriga frågor och förslag till justerare

2. Protokoll från föregående möte

3. Uppföljning av tidigare behandlade frågor

a/ Upphandling av Vilhelmsgård - är den klar?

Mats Elgström Ståhl

Gemensamma frågor från pensionärsföreningarna

4. Vilken instruktion får hemtjänstpersonalen när det gäller källsortering
i brukarnas hem, egna hem, hyresrätter eller i bostadsrätter
Mats Elgström Ståhl

5. Toaletter vid boulebanorna
Vems är ansvaret för skötsel och tömning av toaletterna?
Ann-Catrin Thor


Avbrott för fikastund tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor (RFH)

Information tillsammans med RFH

1. Information om närvårdsstrategi

Ida Gråhed

2. Information till kommunens invånare
Vilka regler/rutiner finns för att nå ut med information om allmänna funktionshinders-åtgärder till kommunens invånare - exempelvis om den nya tillgängliga bryggan vid Särstabadet?
Carina Nordlander

3. Information om Centrum för Idrott och Kultur (CIK)
hur gör råden för att boka en tid för visning av lokalerna?
Carina Nordlander

4. Krishantering – hur säkerställer kommunen att personer med funktionsnedsättning får information vid eventuell kris?
Har kommunens nya beredskaps- och säkerhetssamordnare hunnit arbeta något med denna fråga?
Maria Lindbäck

5. Ansvarsområden inom arbetet med krisberedskap
Vilka planer finns på att utöka antalet skyddsrum i kommunen? Och vilka planer finns gällande kravet att skyddsrummen måste göras tillgängliga för personer som använder rullstol/rollator/kryckor?
Maria Lindbäck

6. Syn- och hörselombud
Vilka åtgärder har kommunen planerat för att tillgodose behovet av syn- och hörselombud, när det inte är aktuellt att inrätta en sådan tjänst?
Mats Elgström Ståhl

7. Utvärdering av Äldredagen, samt bidrag för utgifterna
Klas Bergström och Peter Evansson

8. Sammanträdestider för Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor 2019
Anita Karlsson

  • Senast uppdaterad 13 nov 2018