Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

 • Tid: onsdag 27 februari 2019, kl 08:30
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: Protokoll

1. Öppnande, förslag till dagordning, ev. övriga frågor och förslag till justerare

 

2. Protokoll från föregående möte

  

3. Uppföljning av tidigare behandlade frågor 

 

Frågor från pensionärsföreningarna

 

4. Genomgång av instruktionerna för pensionärsrådet

 Frågor och svar inskickade i förväg: 

a. Vad har varit bra? Föredragningar av tjänstepersoner i frågor som vi ställt. Bra att Socialchefen är med vid KPR-mötena.

b. Vad har varit mindre bra? Efterlevnaden av instruktionen, brist på delaktighet i ärenden som berör äldre (Lyckträffen, upphandlingar, besparingar). Protokollen från sammanträdena har kommit sent.

c. Nåt som borde ändras? Gärna information om vad/vilka beslut som är på gång i Knivsta som berör äldre, inkl. nya lagar, avtal osv.

 

5. Önskemål om pensionärsrabatt på UL

Kommer kommunen att anslå medel för rabatt?

Peter Evansson

 

6. Har ny socialchef tillträtt?

 Eleonor Hedberg är tillförordnad vård- och omsorgschef till och med april. Rekrytering av ny chef pågår.

    

  Avbrott för fikastund tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor (RFH)

   

  Information tillsammans med RFH

   

  1. Information om kommunens program för kultur och fritid

   Lena Malmborg, fritids- och kultursamordnare

   

  2. Knivstaförslaget (e-förslag som ersätter medborgarförslag)

   Ett nytt sätt att lämna in förslag till kommunen.

   Helena Sjunnesson

   

   

  3. Vad händer med planen för krisberedskap?

  Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara klar i oktober. Styrdokument med åtgärder för denna mandatperiod ska vara klart i december. Maria Lindbäck, beredskaps- och säkerhetssamordnare kommer att vara med på mötet 22 maj och berätta mer.

   

   4. Inkasso

   Har Knivsta kommun avtal med SKL/Intrum inkasso för att driva in obetalda räkningar? Är det många som inte betalar i tid?

   Kommunen har avtal med inkassobolaget, Intrum Justitia. Påminnelser går ut ifrån kommunen innan fakturorna skickas till Intrum Justitia

   Emir Subasic

   

  5. Aktivitetsansvarig på Estrids gård har slutat

   Kommer ny att anställas?

   Eleonor Hedberg, Lisa Bouveng

   

  6. Hur har det gått med projektet Digitalisering i äldrevården?

   Eleonor Hedberg

   

  7. Digital tillgänglighet/ Digitalt utanförskap

   Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta

   

  8. Byte av datum för septembermötet

   Peter Evansson är upptagen 18 september.

    

  9.Hur ser den politiska majoriteten ut i nämnderna efter valet?

   Peter Evansson

  • Senast uppdaterad 9 apr 2019