Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

  • Tid: onsdag 22 maj 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus, Kvallsta plan 3
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Öppnande, förslag till dagordning, ev. övriga frågor och förslag till justerare

 

2. Protokoll från föregående möte

 

3. Uppföljning av tidigare behandlade frågor

a)  Latrintömningen vid boulebanorna

b) Vilhelms gård, vad är nytt? Bemanningen?

 

4. Genomgång av balanslista/ärendelista

 

5. Genomgång av instruktionerna för pensionärsrådet

Synpunkter som inkommit inför mötet:

 

Avbrott för fikastund tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor (RFH)

 

Mötestid tillsammans med RFH

 

1. Presentationsrunda, nya medlemmar i råden

 

2. Vad händer med planen för krisberedskap?

Maria Lindbäck, beredskaps- och säkerhetssamordnare

 

3. På gång i kommunen

a. Ny systemlösning för återvinning,

Tomas Colm, Avfallschef

 

4. På gång i föreningarna

 

5. Äldredagen – förslag på innehåll

 

 

6. Digital tillgänglighet/ Digitalt utanförskap

Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta

 

7. Hur ser den politiska majoriteten ut i nämnderna efter valet?

Peter Evansson

Efterlevnaden av instruktionerna från politikerhåll ska vara bättre

Aktuella frågor som berör de äldre ska tas upp i KPR

Organisation som ingår i KPR ska efter sina årsmöten lämna förslag på ledamöter och suppleanter i KPR

 

 

Välkomna
Peter Evansson, ordförande

  • Senast uppdaterad 3 jun 2019