Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

  • Tid: onsdag 25 september 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus, Tilasalen plan 3
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)
 

Dagordning

 

1. Öppnande, förslag till dagordning, ev. övriga frågor och förslag till justerare

 

2. Protokoll från föregående möte

 

3. Uppföljning av tidigare behandlade frågor

Övertagandet av Vilhelms gård, svar på följdfrågor

 

4. Hur kommer vårdboenden samordnas?

 

5. Genomgång av balanslista/ärendelista

 

Avbrott för fikastund tillsammans med Rådet för funktionshindersfrågor (RFH)

 

Mötestid tillsammans med RFH

 

1. Kommunens nya webbsida

Hanne Natt och Dag, kommunikationschef

 

2. Medborgarrådet

Hanne Natt och Dag, kommunikationschef

 

3. Socialnämndens ekonomi

Catrin Josephson, socialchef

 

4. Översyn av riktlinjer inom Vård- och omsorgskontoret

Catrin Josephson, socialchef

 

5. Digitalt utanförskap – hur går vi vidare?

Funktionsrätt föreslår att bilda en arbetsgrupp.

 

6. Utbildning för rådens medlemmar

Förslag från både Funktionsrätt, PRO och SPF.

 

7. På gång i föreningarna

 

8. Äldredagen – Inför 15 oktober

 

 

Välkomna
Peter Evansson, ordförande

  • Senast uppdaterad 11 sep 2019