Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: tisdag 12 november 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan av delegationsbeslut

Lista över eventuella brådskande ordförandebeslut finns tillgänglig på sammanträdet.

Beslutsärenden


5. Stadsutvecklingsavtal för Västra Knivsta
KS-2019/715

6. Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ
KS-2019/769

  • Senast uppdaterad 18 nov 2019