Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor

  • Tid: onsdag 27 februari 2019, kl 09:40
  • Plats: Kommunhuset Knivsta
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Gemensam information tillsammans med KPR

 

1. Information om kommunens program för kultur och fritid

Lena Malmborg, fritids- och kultursamordnare

2. Knivstaförslaget (e-förslag som ersätter medborgarförslag)

Ett nytt sätt att lämna in förslag till kommunen.

Helena Sjunnesson

3. Vad händer med planen för krisberedskap?

Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara klar i oktober. Styrdokument med åtgärder för denna mandatperiod ska vara klart i december. Maria Lindbäck, beredskaps- och säkerhetssamordnare kommer att vara med på mötet 22 maj och berätta mer.

 4. Inkasso

Har Knivsta kommun avtal med SKL/Intrum inkasso för att driva in obetalda räkningar? Är det många som inte betalar i tid?

Kommunen har avtal med inkassobolaget, Intrum Justitia. Påminnelser går ut ifrån kommunen innan fakturorna skickas till Intrum Justitia

Emir Subasic

5. Aktivitetsansvarig på Estrids gård har slutat

Kommer ny att anställas?

Eleonor Hedberg, Lisa Bouveng

6. Hur har det gått med projektet Digitalisering i äldrevården?

Eleonor Hedberg

 

7. Digital tillgänglighet/ Digitalt utanförskap

Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta

 

8. Byte av datum för septembermötet

Peter Evansson är upptagen 18 september.

 

9.Hur ser den politiska majoriteten ut i nämnderna efter valet?

Peter Evansson

Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte

 

Uppföljning av tidigare behandlad fråga

 

 1. Margarethahemmet – vad händer?

Peter Evansson

 Inkomna frågor från Funktionsrätt Knivsta

 De nya frågor som inkommit tas upp under den gemensamma informationen med KPR.

 

1. Genomgång av instruktionerna för rådet för funktionshindersfrågor

Hur har arbetet i rådet fungerat senaste året?

a. Vad har varit bra?

b. Vad har varit mindre bra?

c. Något som borde ändras i rådets arbetssätt?

2. Övriga frågor

3. Aktuellt i Knivsta kommun

 

4. Ekonomi

 

Välkomna!                

 

Peter Evansson, ordförande

    • Senast uppdaterad 9 apr 2019