Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor

  • Tid: onsdag 25 september 2019, kl 09:40
  • Plats: Tilasalen, Kommunhuset
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

 

Mötestid tillsammans med KPR

 

1. Kommunens nya webbsida

Hanne Natt och Dag, kommunikationschef

 

2. Medborgarrådet

Hanne Natt och Dag, kommunikationschef

 

3. Socialnämndens ekonomi

Catrin Josephson, socialchef

 

4. Översyn av riktlinjer inom Vård- och omsorgskontoret

Catrin Josephson, socialchef

 

5. Digitalt utanförskap – hur går vi vidare?

Funktionsrätt föreslår att bilda en arbetsgrupp.

 

6. Utbildning för rådens medlemmar

Förslag från både Funktionsrätt, PRO och SPF.

 

7. På gång i föreningarna

 

8. Äldredagen – Inför 15 oktober

 

Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte

 

1. Uppföljning av tidigare behandlad fråga 

Ingen inkommen.

 

2. Genomgång av balanslista/ärendelista

 

3. LSS-boenden, svar på frågor

Lisa Bouveng, områdeschef Utförare

 

4. Övriga frågor

5. Aktuellt i Knivsta kommun

 

6. Ekonomi

 

Välkomna!                

 

Peter Evansson, ordförande

 

  • Senast uppdaterad 11 sep 2019