Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 21 maj 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Slutet sammanträde: Sammanträdet är slutet mellan kl. 13 och 14 dvs när ärenden som innebär myndighetsutövning behandlas.
Det öppna sammanträdet börjar kl. 14.

DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Avslutande av detaljplan ”Kvarteret Ringugnen
SUN-2018/225

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-05-07, § 51
Tjänsteskrivelse 2018-03-13

5. Detaljplan för Vrå 1:150 Idrotts- och aktivitetshus i Norra Alsike
SUN-2016/182

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet 2018-05-07, § 52
Tjänsteskrivelse 2018-04-24
Plankarta 2018-04-25
Planbeskrivning, rev 2018-05-07
Samrådsredogörelse 2018-01-23
Granskningsutlåtande 2018-03-05


6. Avbrytande av plankostnadsavtal med Lidl Sverige AB
SUN-2018/171

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet 2018-05-07, § 53
Protokollsutdrag SUN § 55/2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-13
Ordförandeförslag 2018-04-12

7. Informationsärenden

- Information om uppdrag för strategiskt ledningsstöd 2018
- Information om Segerdal
- Allmän information


8. Anmälan av delegationsbeslut

- Protokoll från samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 2018-05-07-
- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2018-04-01—2018-04-30


9. Upphandling beläggnings-, drift och anläggningsarbeten
SUN-2018/111

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet 2018-05-07, § 54
Tjänsteskrivelse 2018-04-25

10. Namnsättning park, del av Knivsta-Tarv 1:1, Knivsta kommun
SUN-2018/223

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet 2018-05-07, § 55
Tjänsteskrivelse 2018-04-12
Antagande 2018-03-01


11. Dataskyddsriktlinjer för samhällsutvecklingsnämnden
SUN-2018/230

Handlingen innehåller:

Beslut från arbetsutskottet, 2018-05-07, § 56
Tjänsteskrivelse 2018-05-11
Förslag till riktlinjer

12. Fyllnadsval till samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott
SUN-2018/260

13. Ekonomisk uppföljning per april för samhällsutvecklingsnämnden 2018
SUN-2018/8

Handlingen innehåller:

Tjänsteskrivelse 2018-05-15
Driftbudget 2018-05-15


  • Senast uppdaterad 29 maj 2018