Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 11 mars 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

                                                                

DAGORDNING 

1.    Upprop

2.    Justering av nämndprotokoll

 3.    Godkännande av dagordning

4.    Informationsärenden

Information om DP Alsike Nord etapp 2, dialog 2
Information ”Förändring det enda beständiga Varför? Vad? Hur?”
Information om stängning av plankorsning  

 

5.    Anmälan av delegationsbeslut 

  • Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-01-01—2019-02-28
  • Förteckning över delegationsbeslut, gräv och TA, 2019-01-01—2019-02-28
  • Förteckning över delegationsbeslut trafikverket, tunga transporter, 2019-01-01—2019-02-28
  • Delegationsbeslut ersättning för deltagande i workshop 4 februari 2019 (dnr SUN-2019/105)

 

 6.   Inrättande av utökad presidieberedning med arbetsrutiner
       SUN-2019/100

Handlingen innehåller 

Ordförandeförslag 2019-02-05
Arbetsrutiner, utkast 2019-02-05                            

 

7.   Val av ytterligare ledamöter till den utökade presidieberedningen
        
SUN-2019/101

Handlingen innehåller 

PM 2019-02-08

 8.    Inrättande av Knivsta kommuns naturvård- och friluftsråd
SUN-2018/311

  Handlingen innehåller 

  Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Arbetsordning

9.  Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel
SUN-2018/108

Handlingen innehåller 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12
Projektbudget 2018-01-25 

 

10.  Principer insamlingstjänster
SUN-2019/38

Handlingen innehåller

Tjänsteskrivelse 2019-02-14
Insamlingstjänster 2019-02-18

 

11.  Uppföljning av samarbetet mellan kommunens planerare och Roslagsvatten
SUN-2018/608

Handlingen innehåller 

Tjänsteskrivelse 2019-02-18
Rapport 2019-02-20

 

12.  Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2018
SUN-2019/7

 Handlingen innehåller 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019-02-26           

 

 

 

  • Senast uppdaterad 25 mar 2019