Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 08 april 2019, kl 15:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

 

DAGORDNING

 

1.    Upprop

 

2.    Justering av nämndprotokoll

 

3.    Godkännande av dagordning

 

4.    Information om kommunens vattenvård

 

5..   Anmälan av delegationsbeslut

 

-       Förteckning bostadsanpassningsbidrag, 2019-03-01—2019-03-31

-       Förteckning över delegationsbeslut Public 360, 2019-01-24—2019-03-29

-       Ordförandebeslut 2019-03-05, tillfälligt dataskyddsombud

 

6.    Ekonomisk uppföljning per februari för samhällsutvecklingsnämnden 2019

 

       Handlingen innehåller:

       Tjänsteskrivelse 2019-03-15

       Driftbudget 2019-03-15

       Investeringar 2019-03-15

 

       

7.    Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2020-2023 svar till kommunstyrelsen

 

       Handlingen innehåller:

       Tjänsteskrivelse 2019-03-27

       Investeringar 2019-03-27

 

        

  • Senast uppdaterad 15 apr 2019