Till undermeny Karta Kontakt

Samverkansnämndens sammanträde

  • Tid: onsdag 28 februari 2018, kl 14:00
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1. Upprop

2. Justering

3. Anmälan av delegationsbeslut


Beslutsärenden


4. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samverkansnämnden 2017


SMN-2018/6

Tjänsteskrivelse 2018-02-04
Verksamhetsberättelse och årsbokslut, rapport

5. Synpunkter på kommunstyrelsens inriktningsbeslut med mål och ekonomiska ramar 2019-2022


SMN-2018/10

Tjänsteskrivelse 2018-02-04
Beslut från kommunstyrelsen, § 18, 2018-01-29
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-01-22

6. Omfördelning av investeringsmedel


SMN-2018/11

Tjänsteskrivelse 2018-02-05


7. Uppföljning av internkontroll för kvalitet för samverkansnämndens verksamheter 2017


SMN-2018/5

Tjänsteskrivelse 2018-01-15

8. Svar på revisionsrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet inom samverkansnämnden


SMN-2017/36

Tjänsteskrivelse 2018-02-01
Förslag på yttrande del 1 2018-02-05
Förslag på yttrande del 2 2018-02-01
PM från Heby kommun, 2018-01-26

Informationsärenden


9. Information om projektet IT-samarbete i fem kommuner (Cassiopeia)

 

10. Uppföljning av drift och tillgänglighet - information


  • Senast uppdaterad 1 mar 2018