Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 15 februari 2018, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anna Eriksson, tel 018-34 71 52
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av delegationsbeslut.

 

4 - 18. Individärenden (sekretess)

 

19. Fördjupad uppföljning av stöd och service
SN-2017/243                                                                                       
(kl 10 – 10.15)

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 9
Socialnämndens beslut 2017-12-14, § 385
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 117
Tjänsteskrivelse, 2017-11-28
Fördjupad uppföljning av Stöd och service

 

20. Särskild uppföljning av hemtjänstutförare Enklare Vardag AB
SN-2017/255                                                                                       
(kl 10.15-10.30)

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 10
Socialnämndens beslut 2017-12-14, § 386
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 118
Tjänsteskrivelse, 2017-10-23
 

21. Uppföljning av integrationsprocessen vid socialnämndens verksamhetsområden
SN-2018/14                                                                                         
(kl 10.30-10.45)

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 11
Tjänsteskrivelse, 2018-01-16
Uppföljning av integrationsprocessen vid socialnämndens verksamhetsområden, 2018-01-18

 

22. Information om planering av socialnämndens mål- och budgetdagar
(kl 10.45 – 11.00)

Muntlig information från socialchef.

 

23. Information från Föreningen 18 plus i Knivsta                        
(kl 11.00 - 11.15)

Muntlig information från Föreningen 18 plus i Knivsta .

 

24. Avveckling av kommunens hem för vård eller boende för ensamkommande
SN-2018/44                                                                                         
(kl 11.15 – 11.25)

 
Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 15
Tjänsteskrivelse, 2018-02-07

 

25. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4
SN-2018/18                                                                                         
(kl 11.25 – 11.35)

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 12
Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2017, 2018-01-04

 

26. Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård  
SN-2018/26
(kl 11.35 - 11.45)

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 13
Tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård

 

27. Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Knivsta kommun    
SN-2018/20

(kl 11.45 - 11.55)

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 14
Tjänsteskrivelse, 2018-01-25
Regler för tillståndsgivning inom färdtjänst, 2018-01-25

 

28. Handlingsplan för ekonomi i balans         
SN-2018/53
(kl 11.55 - 12.10)

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 6
Tjänsteskrivelse, 2018-02-11
Handlingsplan ekonomi i balans, 2018-02-11
Kostnad per brukare, utfall 2016

 

29. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden för 2017
SN-2018/7                                                                                           
(kl 12.10 – 12.20)

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-02-01, § 8
Tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden för 2017

 

30. Investeringsmedel för införskaffande och installation av trygghetslarm för särskilt boende
SN-2018/43      
(kl 12.20 – 12.30)

 

Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse, 2018-02-02

 

31. Delegationsbeslut

 

  • Senast uppdaterad 28 jun 2018