Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 15 mars 2018, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anna Eriksson, tel 018-34 71 52
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av delegationsbeslut.

 

4 - 21 Individärenden (sekretess)

 

22. Patientsäkerhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2017
SN-2018/63

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 22
Tjänsteskrivelse, 2018-02-26
Patientsäkerhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2017, 2018-02-26

 

23. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2017 för socialnämndens verksamheter
SN-2018/10

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 21
Tjänsteskrivelse, 2018-01-15
Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017

 

24. Antagande av rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende för äldre med fokus på natten
SN-2018/59

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 23
Tjänsteskrivelse, 2018-02-14
Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre, 2016-12-15

 

25. Upphandling av verksamhetssystem för vård och omsorg
SN-2018/74

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 24
Tjänsteskrivelse, 2018-02-27

 

26. Inrättande av extratjänster inom socialnämndens verksamhetsområde
SN-2018/85

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 25
Tjänsteskrivelse, 2018-03-13

 

27. Utredning om förutsättningarna att inrätta vårdserviceteam inom socialnämndens ansvarsområde
SN-2017/145

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-14, § 89
Tjänsteskrivelse, 2018-03-13
Utredning om förutsättningarna att inrätta vårdserviceteam inom socialnämndens ansvarsområde, 2017-11-20

 

28. Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2018
SN-2018/4

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 27
Tjänsteskrivelse, 2018-03-13
Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2018

 

29. Socialnämndens handlingsplan för budget i balans
SN-2018/84

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 29
Tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Socialnämndens handlingsplan för budget i balans 2018, 2018-03-08

 

30. Svar på kommunstyrelsens fråga om att efterhöra hos socialnämnden angående behov av stöd från kommunstyrelsen för att följa budget 2018
SN-2018/79

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 19
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-29, § 21
Tjänsteskrivelse, 2018-03-12

 

31. Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar 2019-2022
SN-2018/13

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-01, § 28
Tjänsteskrivelse, 2018-03-07

 

32. Delegationsbeslut

 

  • Senast uppdaterad 28 jun 2018