Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens extra sammanträde

  • Tid: torsdag 14 juni 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen.

 

4. Samarbete med föreningen 18 plus i Knivsta

 

Handling senare.

 

Individärenden (sekretess)

 

5. Ansökan om vård enligt LVU

 

Handling senare.

 

6. Information i ett individärende

 

Handling senare.

 

7. Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

 

Handling senare.

 

8. Anmälan av delegationsbeslut

 

  • Senast uppdaterad 18 jun 2018