Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 17 januari 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning1. Inledning av socialnämndens ordförande

2. Upprop

3. Justering av protokoll

4. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

 

5-9. Individärenden (sekretess)

Informationsärenden

10. Information om organisationen på vård- och omsorgskontoret

Muntlig information från Mats Ståhl Elgström, socialchef.

Beslutsärenden

11. Offentliga sammanträden för socialnämnden

SN-2019/13

Tjänsteskrivelse 2019-01-04
Ansvarig handläggare: Josefin Lindström

12. Arbetsordning för socialnämndens individutskott

SN-2019/14

Tjänsteskrivelse 2019-01-08
Förslag till arbetsordning 2019-01-08
Ansvarig handläggare: Josefin Lindström

13. Sammanträdestider för socialnämndens individutskott samt revidering av socialnämndens sammanträdestider 2019

SN-2019/15

Tjänsteskrivelse 2019-01-08
Ansvarig handläggare: Josefin Lindström

14. Val till socialnämndens individutskott

15. Revidering av socialnämndens delegationsordning

Handlingar kommer senare.

16. Anmälan av delegationsbeslut

Anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet.

 

  • Senast uppdaterad 26 feb 2019