Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 25 april 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

1. Upprop

 

2. Justering av protokoll

 

3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

 

4-6. Individärenden (sekretess)

 

Informationsärenden

7. Utbildning – kommunal hälso- och sjukvård

 

Muntlig information.

Beslutsärenden

8. Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2019

SN-2019/4

Tjänsteskrivelse 2019-04-11

9. Handlingsplan för budget i balans 2019

SN-2019/141

Tjänsteskrivelse 2019-04-09
Plan för budget i balans – 2019

10. Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för socialnämnden

SN-2019/145

Tjänsteskrivelse 2019-04-15

11. Riktlinjer för förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

SN-2019/93

Tjänsteskrivelse 2019-04-11

12. Uppdrag om utförande av insatsen korttidsvistelse enligt 9.6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

SN-2019/106

Tjänsteskrivelse 2019-04-05

13. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018

SN-2019/129

Tjänsteskrivelse 2019-04-08
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018, 2019-04-08

14. Beslut om att genomföra upphandling av ramavtal för köp av bemanningstjänster

SN-2019/133

Tjänsteskrivelse 2019-04-09

15. Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 8 maj 2019