Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 23 maj 2019, kl 00:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

Informationsärenden

4. Mål- och budgetdialog den 16 maj

Muntlig information.

5. Förutsättningar Estrids gård från juli 2019

SN-2019/170

Tjänsteskrivelse 2019-05-13

Beslutsärenden

6. Ekonomisk uppföljning per sista april för socialnämnden 2019

SN-2019/4

Tjänsteskrivelse 2019-05-15

7. Uppföljning handlingsplan för budget i balans 2019

SN-2019/171

Tjänsteskrivelse 2019-05-14
Uppföljning budget i balans

8. Kvalitetsredovisning för socialnämndens verksamheter 2018

SN-2019/152

Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Förenklad kvalitetsredovisning för socialnämndens verksamheter 2018

9. Överenskommelse ensamkommande på stödboende

SN-2019/172

Tjänsteskrivelse 2019-05-06

10. Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

SN-2019/161

Tjänsteskrivelse 2019-05-06
SKL – Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

11. Extra sammanträde 13 juni 2019

SN-2018/202

Tjänsteskrivelse 2019-05-14

12. Anmälan av delegationsbeslut


  • Senast uppdaterad 10 jun 2019