Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 13 juni 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

Informationsärenden

4. Presentation av ny socialchef

5. Datum för mål- och budgetdialog

SN-2018/202

Tjänsteskrivelse 2019-05-31

6. Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 5 jul 2019