Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 22 augusti 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

4. Informationsärenden

a) Information om orosanmälan till Knivsta kommun

Muntlig information.

b) Aktuellt från förvaltningen

Muntlig information.

- Aktuellt personalläge
- Redogörelse för inkomna klagomål (barn- och ungdomsenheten, Estrids gård, Vilhelms gård)
- Skrivelser till Samordningsförbundet (projekten Ungdomssatsningen och En väg in flera vägar ut)
- Verksamhetsövergången på Vilhelms gård
- Påbörjade förändringar i arbetet med ekonomisk styrning och ledning inom vård- och omsorgskontoret

Beslutsärenden

5. Ekonomisk uppföljning per sista juli för socialnämnden 2019

SN-2019/4

Tjänsteskrivelse 2019-08-21

6. Revidering av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2019

SN-2018/9

Tjänsteskrivelse 2019-06-11
Förslag till reviderad internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2019 2019-06-05

7. Anmälan av delegationsbeslut

Utsända handlingar:
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-06-12–2019-08-14

Övriga rapporter kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet.

 

  • Senast uppdaterad 29 aug 2019