Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 13 februari 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

4. Informationsärenden


- Fråga från Claes Litsner om initiativ till praktikplatser för nyanlända, samt extratjänster
- Frisk i förskolan, samarbete med region Uppsala
- Fråga från Bengt-Ivar Fransson gällande SSPF-arbetet samt värdegrundsarbetet
- Redovisning av anmälan om kränkning till huvudman föregående år
- Redovisning betyg och frånvaro GR HT 2018
- Redovisning av aktiviteter för att nå målen i verksamhetsplan 2018
- Presentation av omröstning namn för skola i Vrå
- Ändring i skollagen 2018
- Information angående tillfällig flytt av Diamantens verksamhet
- Förändringar av avgifter till kulturskolan, ändring av rabatter – information
-

5. Anmälan av delegationsbeslut


- Förteckning delegationsbeslut fritids, utökad tid, 2017-12-06
- Förteckning delegationsbeslut Västra Ängby förskola, utökad tid, 2017-12-01–2017-12-31
- Förteckning delegationsbeslut, Tallbackens förskola, utökad vistelsetid, 2017-11-01–2017-11-30
- Förteckningar delegationsbeslut, Gredelby förskola, utökad vistelsetid, 2016-08-01–2016-08-31, 2015-09-01–2015-09-30, 2015-10-01–2015-10-31
- Förteckningar delegationsbeslut, Diamantens förskola, utökad vistelsetid, 2015-08-01–2015-08-31, 2016-05-01–2016-05-31, 2016-09-01–2016-09-30, 2016-11-01–2016-11-302016-12-01–2016-12-31, 2017-01-01–2017-01-31, 2017-11-01–2017-11-30
- Förteckningar delegationsbeslut, Tärnans förskola, utökad vistelsetid, 2018-01-01 – 2018-01-31
- Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildningen, 2017-11-09–2017-12-12
- Förteckning delegationsbeslut vuxenutbildningen, 2017-12-15–2017-12-29

Eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.


Beslutsärenden6. Tillsyn av Margarethaskolans förskola
UN-2018/14

Handlingen innehåller

Tjänsteskrivelse, 2018-01-16
Rapport


7. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2017

UN-2018/7

Handlingen innehåller

Tjänsteskrivelse, 2018-02-02
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut, rev


8. Återrapportering uppdrag gällande lokal för idrottsundervisning vid nya skolan Alsike Nord
UN-2017/206

Handlingen innehåller

Tjänsteskrivelse, 2018-02-01


9. Detaljplan för förskola intill Boängsvägen
UN-2018/64

Handlingen innehåller

Tjänsteskrivelse 2018-02-06

  • Senast uppdaterad 21 feb 2018