Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 20 mars 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

 

1. Upprop

 

2. Justering av protokoll

  

3. Godkännande av dagordningen

 

BESLUTSÄRENDEN

 

4. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2017 för utbildningsnämndens verksamheter
UN-2018/13

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-06, § 19, ej justerat
Tjänsteskrivelse, 2018-01-17
Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2017
 

5. Utökande av antalet platser, Ekorrens Montessoriförskola
UN-2018/92

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar: 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-06, § 20, ej justerat
Tjänsteskrivelse, 2018-02-19;
Svar från miljöenheten, 2018-02-13;
Svar från Attunda brandkår, 2018-02-06;
Personbelastningsritning

 

6. Ekonomisk uppföljning per februari för utbildningsnämnden 2018
UN-2018/4

Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-06, § 20, ej justerat;
Tjänsteskrivelse, 2018-03-09;
Ekonomisk uppföljning per februari för utbildningsnämnden 2018;
Utbildningsnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2018

 

7. Uppdatering av resursfördelningsmodeller för förskola samt förskoleklass, grundskola och fritidshem
UN-2018/100

  Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-06, § 22, ej justerat;
Tjänsteskrivelse 2018-02-14;
Resursfördelningsmodell för förskola;
Resursfördelningsmodell för förskola, 2018-02-12, med markerade ändringar;
Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem; Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2018-02-12, med markerade ändringar

 

8. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska enhet 2017
UN-2018/115

  Klicka på ärendets rubrik för följande handlingar:
Tjänsteskrivelse, 2018-03-09
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska enhet 2017

 

9. Information om initiativ till praktikplatser för nyanlända

 

Muntlig information efter fråga från Claes Litsner (S).

 

10. Information om extratjänster

 

Muntlig information från utbildningsstrateg och HR-konsult.

11. Information om aktuella lokalfrågor

 

Muntlig information från lokalförsörjningschef.

 

12. Information om nämndens kvalitetsredovisning inför beslutsärende i april

 

Muntlig information från verksamhetscontroller.

 

13. Anmälan av delegationsbeslut

 

Välkommen!

 

Björn-Owe Björk

ordförande

 

  • Senast uppdaterad 14 mar 2018