Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 17 april 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

4. Återrapportering Norrgårdens förskola, avvikelse mot startbeslut
UN-2018/149

Handlingen innehåller:
Beslut § 27, arbetsutskottet 2018-03-06, ojusterat vid utskick
Tjänsteskrivelse 2018-03-23 med bilaga

5. Konsekvensbeskrivning av inriktningsbeslut 2019-2022
UN-2018/126

Handlingen innehåller:
Beslut § 28, arbetsutskottet 2018-03-06, ojusterat vid utskick
Tjänsteskrivelse 2018-03-28
Reviderad investeringsplan 2019-2022

6. Läsårstider 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
UN-2018/126

Handlingen innehåller:
Beslut § 29, arbetsutskottet 2018-03-06, ojusterat vid utskick
Tjänsteskrivelse, 2018-03-16 med bilagor

7. Ekonomisk uppföljning per 31 mars
UN-2018/4

Handlingen innehåller:
Beslut § 30, arbetsutskottet 2018-03-06, ojusterat vid utskick
Tjänsteskrivelse 2018-04-13
Driftbudget och investeringar
Handlingsplan för ekonomi i balans 2018

8. Ändring av sammanträdestid 12 juni till 11 juni kl.14.45

Handlingen innehåller:
Beslut § 31, arbetsutskottet 2018-03-06, ojusterat vid utskick

9. Informationsärenden

- Frågor om rutiner ställda av Bengt-Ivar Fransson (M)

10. Anmälan av delegationsbeslut

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2018-03-20—2018-04-10
- Förteckning delegationsbeslut Diamantens förskola, utökad vistelsetid, 2017-10-01—2017-10-31, Annica Sjöberg
- Förteckning delegationsbeslut Gredelby förskola, utökad vistelsetid, 2018-03-01—2018-03-31, Annica Sjöberg
- Förteckning delegationsbeslut Tallbackens förskola, utökad vistelsetid, 2018-03-01—2018-03-31, Catarina Sundin
- Förteckning delegationsbeslut beviljad skolskjuts, 2018-03-08—2018-04-04, Anita Eriksson
- Förteckning delegationsbeslut S:ta Maria förskola, utökad tid i förskola 2018-03-21, Ulla Appelblad
- Förteckning delegationsbeslut Ekorrens förskola, utökad tid i förskola 2018-03-21, Ulla Appelblad
- Förteckning delegationsbeslut barnomsorg på obekväm tid 2018-03-21, Ulla Appelblad
-
Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.

  • Senast uppdaterad 30 apr 2018