Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 22 maj 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

4. Regelbunden tillsyn av Särsta förskola
UN-2018/66

Handlingen innehåller:

Beslut § 39, arbetsutskottet 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2018-04-19
Rapport regelbunden tillsyn Särsta förskola 2018-05-13, rev
Underlagsformulär inför tillsyn av Särsta förskola

5. Dataskyddsriktlinjer för utbildningsnämnden
UN-2018/190

Handlingen innehåller:

Beslut § 40, arbetsutskottet 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2018-05-02
Dataskyddsåtagandet 2018-04-27
Riktlinjer 2018-04-27
Rapport 2018-05-02


6. Ekonomisk uppföljning per april för utbildningsnämnden 2018
UN-2018/4

Handlingen innehåller:

Beslut § 41, arbetsutskottet 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2018-05-14
Driftbudget och investeringar 2018-05-14
Handlingsplan för ekonomi i balans 2018, 2018-05-14


7. Informationsärenden

- Uppdrag från strategiskt ledningsstöd
- Placering av elever i förskoleklass
- Aktuellt från förvaltningen


8. Anmälan av delegationsbeslut

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2018-04-10—2018-05-14
- Förteckning delegationsbeslut Skutans förskola, utökad vistelsetid, 2018-04-01—2018-04-30, Emy Siljemalm
- Förteckning delegationsbeslut Vuxenutbildning, 2018-03-21—2018-05-07, Tomas Henriksson
Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas
  • Senast uppdaterad 14 aug 2018